Innovatie

We zijn pionier in biobrandstoffen, we hebben de marktstandaard voor het mengen van biobrandstoffen met minerale olie ingesteld.

Kwantitatieve doelstellingen

We hebben onszelf duidelijke kwantitatieve doelstellingen opgelegd voor de inzet van en vereiste aan duurzame biobrandstoffen. Deze vereisten zijn in lijn met the Renewable Energy Directive (RED) en de Fuels Quality Directive (FQD). We hebben echter besloten hier een stap verder in te gaan.

Wij gaan hierin verder en leggen onszelf strengere eisen op. “Best-in-class” houdt in dat
biobrandstof 70% of meer CO2 uitstoot moet reduceren. In 2012 moet een kwart van de ingezette biobrandstoffen aan deze vereiste voldoen. Daarnaast is het onze doelstelling 2e generatie en nieuwe biobrandstoffen te sourcen als hier daadwerkelijk voldoende aanbod van is.

CO2 reductie door biobrandstoffen - tabel

De RED en FQD stellen voor de komende jaren de volgende eisen aan de CO2-reductie door biobrandstoffen.

Sourcing

   Op het gebied van sourcing willen we proactief opereren om duurzaamheid te borgen. Dit gebeurt onder andere door:

  1. Verschillende grondstoffen in te kopen. Dit voorkomt de ‘food-versus-fuel’-discussie, stimuleert lokale initiatieven en borgt een uitgebalanceerd aanbod van biobrandstoffen.
  2. De ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen te stimuleren, zodat deze afgenomen kunnen worden wanneer er voldoende aanbod is. Deze biobrandstoffen komen voornamelijk van reststromen en zijn geen grondstof voor voedsel. Dit zal dan ook nauwelijks tot negatieve bijwerkingen leiden.
  3. Verantwoording af te leggen met behulp van traceerbaarheid van grondstoffen. Om productie op wereldschaal te bevorderen, is traceerbaarheid essentieel. Sinds 2011 is Argos ISCC gecertificeerd, waardoor wij als schakel in de keten duurzaamheid kunnen borgen en verantwoording kunnen afleggen.
  4. Samen te werken met NGO’s en overheden om initiatieven te promoten en duurzaamheid te borgen.
     

SkyNRG

Ondanks het feit dat er voor de luchtvaart nog geen bijmengverplichting geldt, heeft Argos belangrijke stappen gezet op dit gebied. In 2009 heeft North Sea Group, samen met KLM Royal Dutch Airline en Spring Associates, de joint venture SkyNRG opgericht. Na een testvlucht in november 2009 was KLM de eerste luchtvaartmaatschappij die gebruikmaakte van biojetbrandstof op commerciële trajecten. SkyNRG leverde hiervoor de biobrandstof.

SkyNRG wil bijdragen aan het creëren van een duurzame toekomst voor de luchtvaart door een duurzame productieketen te ontwikkelen voor alternatieve vliegtuigbrandstoffen. De markt voor deze brandstoffen is nog maar net in opkomst. SkyNRG zet de eerste stap om de droom van duurzaam vliegen werkelijkheid te maken.

SkyNRG ontwikkelt en verkoopt duurzame kerosine voor de wereldwijde luchtvaartmarkt op basis van een uniek low-costmodel. SkyNRG richt zich hierbij op het ontwikkelen en creëren van een markt voor duurzame jetbrandstof. Veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de brandstof staan in dit proces centraal.

Het voordeel van het bijmengen van biobrandstoffen in kerosine is dat hogere percentages kunnen worden bijgemengd. In plaats van 5-7%, zoals in het wegverkeer, is in de luchtvaart het bijmengen van 50% zonder problemen mogelijk.

Argos houdt een belang van 30% in SkyNRG.

Bezoek de SkyNRG website